داربست المینیومی

جک های آلومینیومی Alu –up2  جایگزین مناسبی برای سیستم داربست برای بتن ریزی در ارتفاعات زیاد می باشد.
این جک ها با وزنی معادل نصف وزن جک های فلزی معمولی و با ظرفیتی تا دو برابر در باربری، قابلیت کاهش قابل توجه تعداد جک ها را فراهم ساخته و امکان دسترسی به ارتفاع 5 متر و بالاتر را ایجاد می نمایند. جزء تلسکپی این جک ها قابل تنظیم برای بدست آوردن ارتفاع مورد نظر با چرخاندن این قطعه می باشد.
به لطف مهاربندی های بین جک ها Alu –up2 سیستم در ارتفاعات زیاد مقاومت و پایداری قابل توجهی را بدست آورده است.

 

{{comments.analytics.average}} از 5 0 از 5 {{total_records}} مشارکت کننده
({{comments.analytics.stars[5].value}}) (0) ({{comments.analytics.stars[4].value}}) (0) ({{comments.analytics.stars[3].value}}) (0) ({{comments.analytics.stars[2].value}}) (0) ({{comments.analytics.stars[1].value}}) (0)

  • {{comment.name}}
    {{comment.date}} |

    {{comment.comment}}

نظری جهت نمایش موجود نیست