سیستم قالب بالا رونده

در اجرای سازه های بتنی بلند مانند دیوارها، مخازن و سدها که قالب های بالا رونده به کار میروند. از براکت به عنوان عضو اصلی این نوع سیستم استفاده می شود در حالت بالا رونده یکطرفه، براکت کلیه نیروهای ناشی از وزن قالب، فشار بتن و کارگران را تحمل و براساس عملکرد خرپایی خود این نیروهای قائم را بصورت افقی به انکربلت مدفون در دیوار بتنی مرحله قبل منتقل مینماید.
از براکت در هر ارتفاعی میتوان استفاده کرد و دیگر نیاز به استفاده از داربست جهت انتقال نیروی ثقلی به زمین وجود ندارد به دلیل این مزیت براکت در قالب بندی سازه های مرتفع، نسبت به سایر روش ها از لحاظ اقتصادی و اجرایی، برتری قابل توجهی دارد.
براکت سکوی موقت و در عین حال پایدار فراهم می کند که تکیه گاه لازم برای نصب قالب و همچنین فضای مورد نیاز جهت قالب بندی و شاقول کردن آن را ایجاد می نماید همینطور قطعات جانبی مانند جان پناه ایمنی، داربست و آویز (جهت دسترسی و تردد در زیر براکت) را می توان به براکت متصل کرد. اتصال براکت به سازه بتنی به وسیله بلت یا انکربلت انجام می شود و پس از هر مرحله بتن ریزی براکت به همراه قالب یا مستقلا به وسیله جرثقیل به ارتفاع بالاتر منتقل می گردد.

 

{{comments.analytics.average}} از 5 0 از 5 {{total_records}} مشارکت کننده
({{comments.analytics.stars[5].value}}) (0) ({{comments.analytics.stars[4].value}}) (0) ({{comments.analytics.stars[3].value}}) (0) ({{comments.analytics.stars[2].value}}) (0) ({{comments.analytics.stars[1].value}}) (0)

  • {{comment.name}}
    {{comment.date}} |

    {{comment.comment}}

نظری جهت نمایش موجود نیست