SINGLE SIDED WALL SYSTEMS / LIGHT ONE SIDE WALL

سیستم شرکت فرازین متشکل از تیرها و جک ها به عنوان یک مهار بند برای ساخت دیوارهای تا ارتفاع 3 متر با فشار هیدرواستاکی بتن ^2  kN/M38 استفاده می شود این سیستم مهاری با اجرای سریع قابلیت ترکیب با همه پنل های دیواری شرکت فرازین را دارا می باشد.

{{comments.analytics.average}} از 5 0 از 5 {{total_records}} مشارکت کننده
({{comments.analytics.stars[5].value}}) (0) ({{comments.analytics.stars[4].value}}) (0) ({{comments.analytics.stars[3].value}}) (0) ({{comments.analytics.stars[2].value}}) (0) ({{comments.analytics.stars[1].value}}) (0)

  • {{comment.name}}
    {{comment.date}} |

    {{comment.comment}}

نظری جهت نمایش موجود نیست