SINGLE SIDED WALL SYSTEMS / System With Pushing Triangle

سیستم پشت بند قالب های دیوار شرکت فرازین با المانهای مثلثی قابلیت مهار دیوارها و بسترهای خاکی و سنگی و غیره را در ارتفاع های 3 تا حداکثر 6 متری فراهم می کند. این سیستم از مونتاژ المانهای مثلثی تا رسیدن به ارتفاع دلخواه با سرعت اجرای بالا و با کمترین نیروی کاری تشکیل شده است.این سیستم مهاربند را می توان با مدول های 200 S و 100 S استفاده نمود.

{{comments.analytics.average}} از 5 0 از 5 {{total_records}} مشارکت کننده
({{comments.analytics.stars[5].value}}) (0) ({{comments.analytics.stars[4].value}}) (0) ({{comments.analytics.stars[3].value}}) (0) ({{comments.analytics.stars[2].value}}) (0) ({{comments.analytics.stars[1].value}}) (0)

  • {{comment.name}}
    {{comment.date}} |

    {{comment.comment}}

نظری جهت نمایش موجود نیست