Parsman chemical® - R200

 • بتن‌ ریزی حجیم
 • بتن ریزی سطوح بزرگ برای کاهش
 • درزهای اجرایی
 • بتن‌ ریزی در هوای گرم و خشک
 • حمل بتن در مسافت‌های طولانی
 • بتن ریزی در فواصل زمانی زیاد

شکل ظاهری: مایع 
میزان مصرف:  1/0 الی 6/0 درصد وزنی سیمان

 • ظروف 20 لیتری
 • مخازن 1000 لیتری
 • بشکه های 220 لیتری
 • تانکرهای حمل

 

{{comments.analytics.average}} از 5 0 از 5 {{total_records}} مشارکت کننده
({{comments.analytics.stars[5].value}}) (0) ({{comments.analytics.stars[4].value}}) (0) ({{comments.analytics.stars[3].value}}) (0) ({{comments.analytics.stars[2].value}}) (0) ({{comments.analytics.stars[1].value}}) (0)

 • {{comment.name}}
  {{comment.date}} |

  {{comment.comment}}

نظری جهت نمایش موجود نیست