اخذ نمایندگی

جهت اخذ نمایندگی پارسمان وافل در شهر خود با شماره تلفن و یا از طریق ایمیل زیر اقدام فرمائید:

ساعات پاسخگوئی:

شنبه تا چهارشنبه: ٩:٠٠ الی ١٧:٠٠ 

تلفن: 75918 - 021  

داخلی 626 ( خانم روستا)

ایمیل: exchem4@parsmangroup.com