ارزانترین و جدیدیترین روش مقاوم سازی بتن (1398/10/09)

ارزانترین و جدیدیترین روش مقاوم سازی بتن

افزودنی های بتن

افزودنی های بتن مواد افزودنی هستند که به عنوان کاهنده میزان آب  برای افزایش کارایی و مقاومت بتن به آن اضافه می گردد.این مایع قهوه ای رنگ کاربردهای فراوانی دارد.انواع افزودنی بتن عبارتند از:

افزودنی های کاهنده آب بتن

افزودنی های فوق کاهنده آب بتن

افزودنی های تنظیم کننده زمان گیرش بتن

افزودنی های کاهنده آب بتن:

این نوع افزودنی های بتن شامل بروزترین و جدیدترین روان کننده های اقتصادی است که با قیمت مناسب برای پروژه های بتن ریزی مرسوم طبقه بندی و فرموله شده اند.

انواع افزودنی های کاهنده آب بتن :

روان کننده و کاهنده آب بتن

،محصولات این دسته از افزودنی های بتن که با کد فلومان ارائه می شوند، قابل استفاده در بتن های با رده مقاومت معمولی بوده و منجر به افزایش کارایی بتن تازه می گردد.این محصولات افزودنی بتن به دلیل قابلیت مناسب در کاهش مقدار آب و در نتیجه کاهش مقدار آب به سیمان، باعث افزایش مقاومت بتن شده و نفوذپذیری آن را در برابر عواملی نظیر کلر و سولفات کاهش می دهد.

:محصولات افزودنی کاهنده آب بتن 

(FluMan - n130)

روان کننده اقتصادی بر پایه پلی کربوکسیلا اتر

 

افزودنی های فوق کاهنده آب بتن

گروه محصولات افزودنی های فوق کاهنده آب بتن پارسمان شیمی، شامل نسل جدید فوق روان کننده ها و ابر روان کننده ها بر پایه پلی کربوسیلات است که منظور استفاده در شرایط دمایی و اقلیم های مختلف آب و هوایی طبقه بندی و فرموله شده اند.
 

انواع افزودنی های فوق کاهنده آب بتن:

فوق روان کننده و ابرروان کننده ها

محصولات این دسته از افزودنی های بتن که با کد فلوئنتیس ارائه می شوند، قابل استفاده در رده های مقاومتی متوسط و بالای بتن بوده و منجر به افزایش کارایی بتن تازه می گردد. این محصولات افزودنی بتن به دلیل قابلیت بسیار بالا در کاهش مقدار آب و در نتیجه کاهش مقدار آب به سیمان ، باعث افزایش مقاومت بتن شده و نفوذپذیری آن را در برابر عواملی نظیر کلر و سولفات کاهش می دهد.

تنوع این دسته از محصولات افزودنی بتن به مجریان و استفاده کنندگان این فرصت را می دهد که با توجه به شرایط دمایی و آب و هوایی ، جزئیات و حجم پروژه مناسب ترین و بهینه ترین انتخاب را داشته باشند.

محصولات افزودنی های فوق کاهنده آب بتن:

FlUENTIS HW-510

 ابرروان کننده و کاهنده بسیار قوی آب بر پایه پلی کربوکسیلات اتر

 

FlUENTIS HM-530

 ابرروان کننده با خاصیت حفظ اسلامپ بر پایه پلی کربوکسیلات اتر

 

FlUENTIS HS-550

 ابرروان کننده با خاصیت حفظ اسلامپ بالا بر پایه پلی کربوکسیلات اتر

 

FlUENTIS MW-310

 فوق روان کننده و کاهنده قوی آب بر پایه پلی کربوکسیلات اتر

 

FlUENTIS MM-330

 فوق روان کننده با خاصیت حفظ اسلامپ بالا بر پایه پلی کربوکسیلات اتر

 

FlUENTIS MS-350

 فوق روان کننده نسل جدید با خاصیت حفظ اسلامپ بسیار بالا بر پایه پلی کربوکسیلات اتر

 

افزودنی های تنظیم کننده زمان گیرش بتن

گروه محصولات زودگیرکننده افزودنی بتن با کنترل زمان گیرش موجب تسریع در کسب مقاومت بتن در سنین ابتدایی می شوند.افزودنی بتن زودگیر کننده را میتوان در مواقعی که کسب مقاومت اولیه یا گیرش سریع تر سیمان و بتن مورد نیاز باشد مورد استفاده قرار داد.

استفاده از این نوع افزودنی بتن موجب کاهش هزینه های بتن ریزی و کاهش زمان قالب برداری و عمل آوری در آب و هوای سرد می شود.

 

انواع افزودنی تنظیم کننده زمان گیرش بتن

:زودگیر کننده و زود سخت کننده بتن

محصولات افزودنی بتن زودگیرکننده پارسمان شیمی در دو نوع کلرایدی و فاقد کلراید ارائه می شوند. زودگیرکننده های بتن مسلح ارائه شده توسط پارسمان شیمی فاقد یون کلراید بوده و مصرف آن خطری در جهت خوردگی آرماتورها ایجاد نمی کند.

همچنین برای بتن ها و ملات های غیر مسطح می توان از زودگیر کننده های دارای یون کلراید استفاده نمود.

دیرگیر کننده:

محصولات افزودنی بتن دیرسخت شونده با کنترل زمان گیرش و ایجاد کارایی، موجب بهبود مشخصات مکانیکی بتن می شود . افزودنی بتن دیرگیر کننده با ایجاد تاخیر کنترل شده در گیرش ملات و بتن و جلوگیری از سفت شدگی آن سبب سهولت در بتن ریزی و پرداخت سطوح می گردد.

استفاده از این محصول افزودنی بتن برای بتن ریزی در شرایط دمایی گرم، بتن ریزی حجیم و حمل و یا نگهداری بتن تازه در زمان طولانی توصیه می شود. 

محصولات افزودنی تنظیم کننده زمان گیرش بتن

زود گیر کننده و زود سخت کننده فاقد کلراید بتن مسلح و ملات

AX104

 

دیرگیرکننده و تاخیر در گیرش ابتدایی بتن

R200