زود گیرکننده‌های بتن مسلح و ملات

زودگیرکننده‌های بتن مسلح 
زودگیرکننده‌ها یکی از انواع افزودنی‌های شیمیایی بتن طبق آیین نامه بتن ایران است. این مواد جهت افزایش سرعت فرآیند آب گیری در بتن استفاده می شود. در واقع این مواد سرعت واکنش های هیدراتاسیون سیمان را افزایش داده و این عمل باعث می شود دوره گیرش اولیه بتن سریع تر انجام شود.

محصولات زودگیرکننده‌های بتن مسلح و ملات ®Parsman Chemical :

  1.  AX-108: زودگیر کننده و زود سخت کننده بسیار قوی مخصوص بتن مسلح و ملات
  2.  AX-104: زودگیر کننده و زود سخت کننده با عملکرد بالا مخصوص بتن مسلح و ملات
  3. AXP-9010: زودگیر کننده و زود سخت کننده بسیار قوی پودری مناسب برای بتن مسلح و ملات