روان کننده‌ها

روان کننده‌های بتن

ماده افزودنی روان کننده بتن ماده ای مفید و به صرفه بر پایه پلی کربوکسیلات اتر است که به دلیل افزایش کارایی و کاهش آب بتن به مخلوط بتن اضافه می گردد. افزودنی بتن روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات اتر ماده افزودنی با عملکرد چندگانه است که علاوه بر کاهش میزان آب بتن،‌ حفظ کارایی بتن و تاخیر در گیرش را به دنبال خواهد داشت. روان کننده بتن اقتصادی بر پایه پلی کربوکسیلات اتر یکی از محصولات این دسته از روان کننده بتن می باشد.FluMan®-N130 منطبق با استاندارد ملی ایران به شماره 2930 ساخته شده اند. این نوع از روان کننده‌های بتن کاهنده بسیار قوی آب هستند و موجب افزایش کارایی بتن می شوند.همچنین مقاومت کوتاه و بلند مدت بتن را نیز افزایش می دهند. استفاده از روان کننده بتن میزان مصرف سیمان را به صورت چشم گیری کاهش می دهد.این نوع روان کننده‌های بتن عاری از هرگونه مواد خورنده می باشد.

محصولات روان کننده‌های بتن :

  1. ParsmanChemical® CLS-300 - روان کننده اصلاح شده بر پایه لیگنوسولفونات کاهنده آب با خاصیت حفظ اسلامپ بالا
  2. ParsmanChemical® FlueMan®N130 - فوق روان کننده اقتصادی بر پایه پلی کربوکسیلات اتر کاهنده قوی آب