Parsman chemical® - AX104

 

 

 

 

  • مناسب برای بتن‌های مسلح پیش
  • تنیده و یا پس کشیده
  • بتن ریزی در هوای سرد
  • بتن ریزی حجیم
  • بتن‌های با دوام بالا
{{comments.analytics.average}} از 5 0 از 5 {{total_records}} مشارکت کننده
({{comments.analytics.stars[5].value}}) (0) ({{comments.analytics.stars[4].value}}) (0) ({{comments.analytics.stars[3].value}}) (0) ({{comments.analytics.stars[2].value}}) (0) ({{comments.analytics.stars[1].value}}) (0)

  • {{comment.name}}
    {{comment.date}} |

    {{comment.comment}}

نظری جهت نمایش موجود نیست